Faktori koji mogu poremetiti transport, pogotovo zbirni transport, su veoma različiti.

Ono što lako može da se desi je da npr. roba nije spremna za utovar u naznačenom vremenskom okviru ili je utovarno mesto pogrešno specificirano zbog propusta u komunikaciji.

Takođe česte su situacije u kojima dokumentacija koja treba da prati robu nije spremna ili se ne nalazi na istoj lokaciji kao i sama roba. Nepredviđeni kvarovi na viljuškaru koji treba da utovari robu ili na samom kamionu koji robu prevozi nisu česta pojava, ali svakako predstaljaju mogućnost i rizik koji treba kalkulisati.

Vremenske neprilike, gužve na graničnim prelazima, pad sistema na carini, štrajkovi i drugi faktori, takođe veoma značajno utiču na vreme transporta robe.

Nijedan vid transporta nije pošteđen gore pomenutih fakora.

Avio kompanije često zbog prebukiranosti aviona, bez prethodne najave i obaveštenja, mogu da izbace određenu robu iz aviona i premeste je na sledeći let, što može da dovede do neplaniranog kašnjenja.

Međutim, usled specifičnosti transporta činjenica je da navedeni faktori najviše utiču na očekivano tranzitno vreme prilikom zbirnog transporta.

Ono što je važno imati na umu, jeste činjenica, da je najčešće većinu problema moguće preduprediti. Pre same realizacije transporta važno je proveriti sve detalje i instrukcije oko tačne lokacije robe i papira, kao i spremnosti odn. radnog vremena lokacije na kojoj se roba preuzima.

Čak i onda kada dođe do određenih poremećaja, često posotji mogućnost da se izgubljeno vreme nadoknadi i sam transport zadrži u predviđenim vremenima, međutim, ne postoji pravilo.

Ono što je još važno napomenuti, jeste da samo transportno vreme često predstavlja sintetičku kategoriju u poslovanju.

Drugim rečima, logističke kompanije često umeju da manipulišu predviđenim transportnim vremenima, najčešće na štetu onih kojima je to vreme veoma dragoceno. Kako bi se postigla optimizacija i kako bi se obezbedio posao, logističke kompanije umeju često da ponude tranzitno vreme koje klijenu odgovara iako su svesne da u tom trenutku nisu u mogućnsoti da ispoštuju dogovoreno.

Zato je veoma važno da imate logističkog partnera kojem možete verovati i koji će vas na vreme upozoriti na moguće probleme, ali sa druge strane učiniti sve da se proaktivno svi mogući problemi preduprede.

Mi u našem poslovanju veoma vodimo računa da ne dozvolimo da se tranzitnim vremenima manipuliše!

Od nas ćete uvek dobiti realnu ponudu i sa realnim tranzitnim vremenima i nikada vas nećemo obmanuti i obećati nešto što znamo da nije realno.

Categories: Blog