Kada govorimo o tranzitnim vremenima, od velikog značaja je poznavati faktore koji utiču na njih prilikom transporta robe. Ovo se posebno odnosi na zbirni transport robe koji je najpodložniji promenama u transportnim vremenima.

Faktori koji mogu da utiču na transport robesu različiti i zapravo nijedan vid transporta nije pošteđen. Međutim, važno je istaći da je pre same realizacije transporta neophodno proveriti sve činjenice, instrukcije i detalje oko lokacije robe i dokumentaciju.

Jedanod najzastupljenijih faktora jeste da roba nije spremna za utovar u dogovoreno vreme ili je utovarno mesto pogrešno naznačeno zbog propusta u komunikaciji.

Do neplaniranog kašnjenja može da dovede i da avio kompanije izbace određenu robu iz aviona i prebace na sledeći let, zbog prebukiranosti aviona a bez prethodne najave i obaveštenja.

Jedan od faktora su gužve na graničnim prelazima, vremenske neprilike, pad mreža na carinama a ponekada i štrajkovi. Često se dešava da dokumentacija koja prati robu nije spremna ili se nalazi na nekoj drugoj lokaciji od lokacije robe.

U nekim slučajevima logističke kompanije mogu manipulisati sa transportnim vremenom. Sa druge strane logističke kompanije umeju da ponude vreme klijentu za koje znaju da će mu odgovarati iako su svesni da to i nije baš realno.

Ukoliko dođe do otežavajućih okolnosti, važno je imati na umu da u ovakvim situacijama je od velikog značaja imati logističkog partnera kome ćete verovati i koji vas na vreme može upozoriti na potencijalne izazove.

U zavisnosti od vrste transporta, postoje različita tranzitna vremena.

Optimalno tranzitno vreme za zbirni kamionski transport iz Evrope u zavisnosti od destinacije) je od 2-5 dana. Avionski transport iz Kine je od 3-5 dana. U ovom slučaju bi trebalo voditi računa o vremenu koje je potrebno da se roba dopremi do aerodroma a to je par dana i izvozno ocarini, što pada na teret kineskom dobavljaču (FCA paritet). Puni utovar za ili iz Evrope kamionski transport je od 2-5 dana, u zavinsnosti od destinacije. Zbirni brodski kontejnerski transport sa Dalekog istoka je 35-40 dana, od isplovljavanja do Beograda ( u zavisnosti od relacije) dok je za brodski kontejnerski transport sa Dalekog istoka je od 30-45 dana od isplovljavanja dobilo kog grada u Srbiji- puni kontejenri FLC.

Imajte na umu da u međunarodnom transportu, niko ne može da vam garantuje tranzitno vreme i ukoliko vam logistički agent predloži i garantuje tranzitno vreme, budite veoma oprezni. Ona su očekivana ali ne i garantovana. I treba ih uzimati sa određenom rezervom.

Ukoliko vam je neophodna logistička podrška, naša kompanija je tu za vas. Kontaktirajte nas kako bismo zajedničkim snagama izgradili veze međusobnog poverenja.

Categories: Blog