Ono što je nekome dragoceno, a nekome nebitna stvar, ali u našem poslu, vreme je izuzetno važan faktor.
Korišćenje vremena, kako na poslovnom tako i na privatnom planu, u zavisnosti od krajnjeg rezultata može biti gubitak ili kvalitetno utrošeno vreme sa velikom isplativošću.


Svaki projekat na kom radimo zahteva utrošak vremena i naše zalaganje. Ali utrošeno vreme, za transport robe od tačke A do tačke B, često se odvija značajno drugačije od naših planova.
To je rezultat, pre svega, različitih, često nepredvidivih faktora, ali i manjka ispravnih i pravovremenih informacija na osnovu kojih postavljamo svoja očekivanja.


Kako bismo u svakom trenutku imali ispravna očekivanja i kako ne bismo dozvolili da manjak informacija proizvede negativne efekte, veoma je važno poznavati faktore koji utiču na tranzitna vremena prilikom transporta robe.
Ovo se odnosi na transport sve robe a naročito na zbirni transport robe.


Zbirni transport robe je najpodložniji oscilacijama u transportnim vremenima. Ovaj vid transporta je svakako veoma važan segment logistike koji omogućava kompanijama da značajno optimizuju nabavku, zalihe i angažovanost kapitala.


Ako nismo svesni realnih mogućnosti i ukoliko nismo unapred pripremljeni za različite rizike tranzitno vreme zbirnog transporta u određenim trenutcima može da nam pokvari planove.
Sve se često vrti oko upravljanja rizicima u samom poslovanju. Zato važno je da poznajete rizike zbirnog transporta kada je tranzitno vreme u pitanju.
Da na osnovu tih rizika pravite fleksibilnije planove koji će vam omogućiti da ostvarite ciljeve sa najmanjim mogućim izlaganjem rizicima.

Categories: Blog