VEOMA VAŽAN FAKTOR – TRANZITNO VREME

Ono što je nekome dragoceno, a nekome nebitna stvar, ali u našem poslu, vreme je izuzetno važan faktor.
Korišćenje vremena, kako na poslovnom tako i na privatnom planu, u zavisnosti od krajnjeg rezultata može biti gubitak ili kvalitetno utrošeno vreme sa velikom isplativošću.


Svaki projekat na kom radimo zahteva utrošak vremena i naše zalaganje. Ali utrošeno vreme, za transport robe od tačke A do tačke B, često se odvija značajno drugačije od naših planova.
To je rezultat, pre svega, različitih, često nepredvidivih faktora, ali i manjka ispravnih i pravovremenih informacija na osnovu kojih postavljamo svoja očekivanja.


Kako bismo u svakom trenutku imali ispravna očekivanja i kako ne bismo dozvolili da manjak informacija proizvede negativne efekte, veoma je važno poznavati faktore koji utiču na tranzitna vremena prilikom transporta robe.
Ovo se odnosi na transport sve robe a naročito na zbirni transport robe.


Zbirni transport robe je najpodložniji oscilacijama u transportnim vremenima. Ovaj vid transporta je svakako veoma važan segment logistike koji omogućava kompanijama da značajno optimizuju nabavku, zalihe i angažovanost kapitala.


Ako nismo svesni realnih mogućnosti i ukoliko nismo unapred pripremljeni za različite rizike tranzitno vreme zbirnog transporta u određenim trenutcima može da nam pokvari planove.
Sve se često vrti oko upravljanja rizicima u samom poslovanju. Zato važno je da poznajete rizike zbirnog transporta kada je tranzitno vreme u pitanju.
Da na osnovu tih rizika pravite fleksibilnije planove koji će vam omogućiti da ostvarite ciljeve sa najmanjim mogućim izlaganjem rizicima.

ZABLUDE O TRANZITNOM VREMENU. ZAŠTO GA TREBA OČEKIVATI ALI NE I GARANTOVATI

Kada govorimo o tranzitnim vremenima, od velikog značaja je poznavati faktore koji utiču na njih prilikom transporta robe. Ovo se posebno odnosi na zbirni transport robe koji je najpodložniji promenama u transportnim vremenima.

Faktori koji mogu da utiču na transport robesu različiti i zapravo nijedan vid transporta nije pošteđen. Međutim, važno je istaći da je pre same realizacije transporta neophodno proveriti sve činjenice, instrukcije i detalje oko lokacije robe i dokumentaciju.

Jedanod najzastupljenijih faktora jeste da roba nije spremna za utovar u dogovoreno vreme ili je utovarno mesto pogrešno naznačeno zbog propusta u komunikaciji.

Do neplaniranog kašnjenja može da dovede i da avio kompanije izbace određenu robu iz aviona i prebace na sledeći let, zbog prebukiranosti aviona a bez prethodne najave i obaveštenja.

Jedan od faktora su gužve na graničnim prelazima, vremenske neprilike, pad mreža na carinama a ponekada i štrajkovi. Često se dešava da dokumentacija koja prati robu nije spremna ili se nalazi na nekoj drugoj lokaciji od lokacije robe.

U nekim slučajevima logističke kompanije mogu manipulisati sa transportnim vremenom. Sa druge strane logističke kompanije umeju da ponude vreme klijentu za koje znaju da će mu odgovarati iako su svesni da to i nije baš realno.

Ukoliko dođe do otežavajućih okolnosti, važno je imati na umu da u ovakvim situacijama je od velikog značaja imati logističkog partnera kome ćete verovati i koji vas na vreme može upozoriti na potencijalne izazove.

U zavisnosti od vrste transporta, postoje različita tranzitna vremena.

Optimalno tranzitno vreme za zbirni kamionski transport iz Evrope u zavisnosti od destinacije) je od 2-5 dana. Avionski transport iz Kine je od 3-5 dana. U ovom slučaju bi trebalo voditi računa o vremenu koje je potrebno da se roba dopremi do aerodroma a to je par dana i izvozno ocarini, što pada na teret kineskom dobavljaču (FCA paritet). Puni utovar za ili iz Evrope kamionski transport je od 2-5 dana, u zavinsnosti od destinacije. Zbirni brodski kontejnerski transport sa Dalekog istoka je 35-40 dana, od isplovljavanja do Beograda ( u zavisnosti od relacije) dok je za brodski kontejnerski transport sa Dalekog istoka je od 30-45 dana od isplovljavanja dobilo kog grada u Srbiji- puni kontejenri FLC.

Imajte na umu da u međunarodnom transportu, niko ne može da vam garantuje tranzitno vreme i ukoliko vam logistički agent predloži i garantuje tranzitno vreme, budite veoma oprezni. Ona su očekivana ali ne i garantovana. I treba ih uzimati sa određenom rezervom.

Ukoliko vam je neophodna logistička podrška, naša kompanija je tu za vas. Kontaktirajte nas kako bismo zajedničkim snagama izgradili veze međusobnog poverenja.

TRANSPORT ROBE IZ KINE? OPREZ!

Na osnovu našeg dosadašnjeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, ovim tekstom bismo želeli da vam skrenemo pažnju na aspekt nabavka i uvoz robe iz Kine, sa kojim se sve veći broj kompanija susreće. Kako biste uštedeli novac i vreme ali i smanjili troškove nabavke predlažemo organizaciju zbirnog transporta robe iz Kine.

Nabavka robe iz Kine predstavlja najveći izazov ze veoma veliki broj naših klijenata iz razloga što Kina predstavlja jedan od najvećih svetskih lidera masovne proizvodnje odakle sve veći broj kompanija uvozi robu. U potpunosti je razumljivo ako uzmemo u obzir to da daljina, troškovi dostave i kontrola kvaliteta robe ponekad predstavljaju jedan od najvećih izazova za naše klijente.

Kineski poslodavci zaista nude robu širokog opsega različitog cenovnog ranga i kvaliteta, oni često puta i sami nude dostavu i transport a sve to u cilju kako bi krajnji korisnik imao utisak prividnog komfora.

Međutim da li je to zaista tako?

Većina kineskih dobavljača uglavnom nudi paritete CFR ili CIF Beograd za isporuku robe sa veoma malim troškovima dostave do Beograda što zvuči veoma primamljivo. Nakon uspešno obavljene dostave, kineski dobavljači su dužni da dostave neophodnu dokumentaciju shodno standardima i uslovima (bill of lading, packing liste, fakture i tome sl…). Dok roba putuje, korisnici sa nestrpljenjem očekuju prijem robe. Međutim, izazovi se dešavaju onda kada vas o prispeću robe u neku od luka obavesti agent i dostavlja vam račun sa troškovima koje je neophodno da izmirite kako bi vam isporučili robu u Beogradu.

Ti dodatni troškovi su lučki troškovi gde je vaša roba iskrcana a koje kineski dobavljači uglavnom ne stavljaju u svojim ponudama ili veoma sitnim slovima na nekom skrivenom mestu to naznače.

Iz tog razloga trebalo bi biti veoma oprezan kada je u pitanju poručivanje robe iz Kine jer ovi troškovi u većini slučajeva predstavljaju gubitak u poslovanju i umanjuju planirani profit. U tim slučajevima, nažalost, povratka nema i jedino što preostaje je da platite troškove kako biste dobili vašu robu. Iskustvo je takođe pokazalo da rasprava sa kineskim dobavljačima i agentima nije od pomoći.

Da biste izbegli ovakav scenario i uštedeli svoje vreme i novac, naš savet je da nikako ne prihvatate ponude kineskih dobavljača koji nude zbirni kontejnerski transport.

Ovaj vid dostave je pogodan samo ukoliko uvozite pun kontejner robe i ona bi trebalo da bude istovarena samo do istovarne luke na Jadranu. Ukoliko pak planirate uvoz manje količina robe, izaberite alternativne metode.

VREME TRANSPORTA ROBE-FAKTORI KOJI UTIČU

Faktori koji mogu poremetiti transport, pogotovo zbirni transport, su veoma različiti.

Ono što lako može da se desi je da npr. roba nije spremna za utovar u naznačenom vremenskom okviru ili je utovarno mesto pogrešno specificirano zbog propusta u komunikaciji.

Takođe česte su situacije u kojima dokumentacija koja treba da prati robu nije spremna ili se ne nalazi na istoj lokaciji kao i sama roba. Nepredviđeni kvarovi na viljuškaru koji treba da utovari robu ili na samom kamionu koji robu prevozi nisu česta pojava, ali svakako predstaljaju mogućnost i rizik koji treba kalkulisati.

Vremenske neprilike, gužve na graničnim prelazima, pad sistema na carini, štrajkovi i drugi faktori, takođe veoma značajno utiču na vreme transporta robe.

Nijedan vid transporta nije pošteđen gore pomenutih fakora.

Avio kompanije često zbog prebukiranosti aviona, bez prethodne najave i obaveštenja, mogu da izbace određenu robu iz aviona i premeste je na sledeći let, što može da dovede do neplaniranog kašnjenja.

Međutim, usled specifičnosti transporta činjenica je da navedeni faktori najviše utiču na očekivano tranzitno vreme prilikom zbirnog transporta.

Ono što je važno imati na umu, jeste činjenica, da je najčešće većinu problema moguće preduprediti. Pre same realizacije transporta važno je proveriti sve detalje i instrukcije oko tačne lokacije robe i papira, kao i spremnosti odn. radnog vremena lokacije na kojoj se roba preuzima.

Čak i onda kada dođe do određenih poremećaja, često posotji mogućnost da se izgubljeno vreme nadoknadi i sam transport zadrži u predviđenim vremenima, međutim, ne postoji pravilo.

Ono što je još važno napomenuti, jeste da samo transportno vreme često predstavlja sintetičku kategoriju u poslovanju.

Drugim rečima, logističke kompanije često umeju da manipulišu predviđenim transportnim vremenima, najčešće na štetu onih kojima je to vreme veoma dragoceno. Kako bi se postigla optimizacija i kako bi se obezbedio posao, logističke kompanije umeju često da ponude tranzitno vreme koje klijenu odgovara iako su svesne da u tom trenutku nisu u mogućnsoti da ispoštuju dogovoreno.

Zato je veoma važno da imate logističkog partnera kojem možete verovati i koji će vas na vreme upozoriti na moguće probleme, ali sa druge strane učiniti sve da se proaktivno svi mogući problemi preduprede.

Mi u našem poslovanju veoma vodimo računa da ne dozvolimo da se tranzitnim vremenima manipuliše!

Od nas ćete uvek dobiti realnu ponudu i sa realnim tranzitnim vremenima i nikada vas nećemo obmanuti i obećati nešto što znamo da nije realno.

ŠTA JE EORI BROJ? KAKVE VEZE EORI BROJ IMA SA KOMPANIJAMA U SRBIJI?

Kada poslujete sa kompanijama iz Evropske Unije i kada uvozite robu iz različitih EU zemalja često se dešava da kompanije iz Srbije svoju robu kupuju na tkz. EXW paritetu. EXW paritet podrazumeva da će pošiljalac robu pripremiti za izvoz ali da je celokupna carinska procedura na kupcu odn. kupac ima obavezu izvozno cariniti robu u zemlji odakle se roba uvozi i snositi sve dalje troškove transporta.

Najčešće, kada su u pitanju velike kompanije od kojih kupujete robu celokupna procedura je manje više uhodana jer sami prodavci obezbeđuju i dostavljaju potrebne papire prilikom utovara i sama procedura izvoznog carinjenja u zemljama EU je prilično jednostavna.

Međutim, veliko iskustvo u međunarodnom transportu ukazuje nam da se često dešava da kompanije iz Srbije kupuju robu od manjih proizvođača iz EU ili nekih posredničkih kompanija kao što su aukcijske kuće koje nemaju velikog iskustva u izvozu robe na tržišta van EU pa samim tim nisu upoznati sa specifičnim procedurama ili čak nemaju ni EORI broj koji je neophodan kako bi se roba mogla izvozno ocariniti u zemlji odakle se uvozi.

Kako bismo vam olakšali komunikaciju sa inostranim partnerima i uputili vas u specifičnosti procedure izvoznog carinjenja u zemljama EU koje su važne kada robu nabavljate na EXW paritetu pripremili smo pojašnjenja oko EORI broja i same procedure izvoznog carinjenja u zemljama EU.

ŠTA JE EORI BROJ I ZAŠTO JE NEOPHODAN?

Kompanije iz EU prilikom poslovanja sa zemljama van EU moraju imati EORI broj koji je neophodan za izvozno carinjenje robe u zemlji porekla.

EORI broj je identifikacioni broj koji se koristi isključivo u carinske svrhe i potreban je kompanijama u EU prilikom poslovanja sa trećim zemljama.

EORI sistem (eng. Economic Operators Registration And Identification System) predstavlja sistem elektronske registracije i identifikacije privrednih subjekata koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju delatnosti koje se tiču carinskih formalnosti i carinskog zakonodavstva Evropske Unije. Drugim rečima, svaka kompanija koja za potrebe svog poslovanja mora cariniti robu (bez obzira da li se radi o uvoznom ili izvoznom carinjenju) ili komunicirati sa carinskim službama, mora imati EORI broj radi identifikacije.

EORI broj ne treba mešati sa poreskim brojem koji u nekim zemljama može čak biti i veoma sličan odn. sam EORI broj može sadržati u sebi poreski identifikacioni broj.

Privredni subjekti sa sedištem u EU moraju imati i koristiti EORI broj prilikom carinskih formalnosti, dok strane kompanije i pojedinci (iz trećih zemalja) i fizička lica iz drugih država članica EU mogu u posebnim slučajevima (samo za konkretnu carinsku deklaraciju, kad ne postoji mogućnost dodele EORI broja kompaniji ili pojedincu iz EU) koristiti tkz. ad hoc broj.

EORI broj se kompanijama u EU dodeljuje na osnovu zahteva za dodelu EORI broja koji one podnose u svojoj državi. Zahtevi se podnose nadležnim carinskim službama pre započinjanja poslova za koje je potreban EORI broj imajućiu vidu da sam postupak registracije može potrajati i po nekoliko dana u zavisnosti od toga u kojoj je državi sedište kompanije.

KAKVE TO IMA VEZE SA KOMPANIJAMA U SRBIJI?

Imajući u vidu da jedan značajan deo trgovine sa kompanijama iz EU naše kompanije realizuju na EXW paritetu i da se često dešava da se roba kupuje od kompanije iz EU koje predhodno nisu nikada izvozile u zemlje van EU, nije retkost da se stvari malo zakomplikuju prilikom transporta robe ukoliko prodavac nema EORI broj.

U dosta slučajeva kada prodavac nema EORI broj, da bi se transport brže realizovao i bez dodatnih troškova savetujemo našim klijentima kako da upute svog partnera iz EU u proceduru i time ubrzaju carinske formalnosti čime izbegavaju dodatna čekanja kamiona na potrebnu dokumentaciju.

KAKO PROVERITI DA LI VAŠ PARTNER IZ EU IMA EORI BROJ?

Ukoliko redovno uvozite robu od pojedinačnih kompanija iz EU onda nema potrebe da se opterećujete sa time da li vaš partner ima ili nema EORI broj. Međutim kada prvi put u svom poslovanju uvozite robu od određenih inostranih partnera a posebno u slučajevima EXW pariteta potrebno je pre nego što dogovorite i obezbedite prevoz da sa ino parnerom proverite da li oni imaju EORI broj.

Valjanost svakog EORI broja možete proveriti na strnici Evropske komisije.

Dovoljno je samo da unesete EORI broj koji vam je poslao ino partner i imaćete mogućnost da utvrdite da li je EORI broj validan i da li je vaš ino partner uredno registrovan i zaveden u carinskom sistemu.

UVOZ ROBE IZ KINE?

Uvoz robe iz Kine značajno se razlikuje od uvoza robe iz drugih zemalja, posebno zemalja Evropske Unije.

Ako prvi put uvozite robu iz Kine postoje stvari koje morate znati pre nego što se upustite u poslovni poduhvat a o kojima smo već pisali na našem blogu.

Međutim, pored toga postoje neke stvari na koje morate da računate a koje u značajnoj meri mogu da utiču isplativost samog uvoza ali i poslovne planove.

U ovom članku posvetićemo posebnu pažnju pojedinačnim stvarima koje treba da očekujete kada se odlučite da uvozite robu iz Kine.

DUGO VREME ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT IZ KINE

Većina dobavljača u Kini ne drži proizvode na lageru i robu za vas neće ni početi proizvoditi pre nago što je zvanično naručite i uplatite dogovoreni avans.

U zavisnosti od vrste proizvoda možete računati da će kineskom partneru biti potrebno između jednog i tri meseca da proizvede i pripremi vašu robu.

Veoma retko će proizvođač u Kini imati određenu količinu robe na lageru pa morate biti spremni na čekanje i morate blagovremeno planirati nabavku kako biste proizvode imali na raspolaganju na vreme.

Sa druge strane, ono što je važno napomenuti jeste samo vreme transporta robe iz Kine to Srbije. Ukoliko, kao i većina uvoznika, planirate da robu iz Kine transportujete brodom morate računati na značajno vreme transporta.

Kontejnerski brodski transport iz Kine traje između 30 i 45 dana u zavisnosti da li se odlučite za transport punih kontejnera (FCL) ili zbirni kontejnerski transport (LCL).

Sa druge strane ukoliko iz Kine uvozite manju količinu robe ili robu visoke vrednosti u velikom broju slučajeva isplati se robu prevesti avionom. Avionski transport iz Kine, iako košta znatno više od kontejnerskog transporta, traje između 5 i 10 dana, u zavisnosti od same lokacije u Kini.

Međutim, za avionski transport postoje određena ograničenja pa se avionom ne može transportovati svaka vrsta robe. Na primer, za transport baterija ne mogu se koristiti komercijalni letovi već se moraju koristiti posebni avioni.

Više informacija o avionskom transportu možete pročitati u posebnom članku: Avionski transport – kada i zašto?

MINIMALNA KOLIČINA KOJU MORATE NARUČITI

Ukoliko naručujete robu direktno od proizvođača iz Kine, očekujte da će svaki dobavljač imati uslov kojim je definisana minimalna količina robe koju morate naručiti.

Svaki proizvođač ima definisan minimum ali pri tome ne treba da se ustručavate da dobavljača sa kojim pregovarate pitate za mogućnost da naručite manju kolučinu robe.

U najvećem broju slučajeva dobavljači iz Kine izaći će vam u susret i omogućiti vam da naručite manju količinu robe.

USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM UVOZA IZ KINE

Većina proizvođača u Kini očekuje uplatu preko banke i to unapred.

Najčešće, kineski dobavljač će tražiti da uplatite određen iznos u avansu pre nego što započne sa proizvodnjom dok će ostatak iznosa tražiti kada roba bude bila spremna za isporuku.

Kada je roba proizvedena i spremna za isporuku imajte na umu da dobavljači u Kini neće hteti isporučiti robu pre nego što prime celokupan dogovoren iznos.

Postoje posredničke kompanije koje mogu da vam pomognu prilikom plaćanja ali iskustvo je pokazalo da plaćanje ide mnogo brže i sigurnije kada se uspostavi međusobno poverenje između vas i vašeg dobavljača u Kini. Naravno, za to je potrebno vreme.

KONTROLA KVALITETA ROBE U KINI

Kvalitet često može da bude problem pre svega u početku.

Pročitajte još:  Uvoz Robe Iz Kine – Šta Treba Znati?

Ovo pogotovo važi kada naručujete robu koja je prilagođena vašim specifičnim potrebama i zahtevima.

Najčešće će biti potrebno da prođe nekoliko ciklusa nabavke dok dobavljač u Kini ne prilagodi sve detalje vašim zahtevima pa morate računati na moguće propuste.

Sa druge strane u Kini postoji veliki broj kompanija koje se bave upravo kontrolom kvaliteta i koje će vam za određenu novčanu nadoknadu pomoći u komunikaciji sa dobavljačima u Kini da se dođe do finalnog proizvoda koji odgovara vašim specifičnim zahtevima u svim detaljima.

JEZIČKE I KULTURNE BARIJERE

U Kini malo ljudi priča engleski jezik.

Međutim, svi ozbiljni i veliki proizvođači imaju zaposlene prodavce koji komuniciraju na engleskom jeziku ali nivo njihovog znanja jezika veoma često je problematičan.

Zbog toga je važno da prilikom definisanja uslova i detalja posla obratite posebnu pažnju na svaki detalj kako biste bili sigurni da ste se u potpunosti razumeli.

Naravno veoma je važno da komunikacija bude isključivo pisanim putem.

PRAVA I OBAVEZE U VEZI ROBE KOJU UVOZITE

Kada kupujete robu u inostranstvu vi postajete uvoznik.

Kurirske službe koje dostavljaju robu mogu da organizuju sve naophodne radnje i dostave robu direktno na vašu adresu ukoliko je u pitanju manji paket i ukoliko je roba namenjena isključivo za ličnu upotrebu a vrednost nije velika.

Međutim kada kupujete komercijalnu robu i uvozite je u Srbiju, kao pravno lice, morate da identifikujete da li vaša kompanija može da uveze predmetnu robu u Srbiju.

U načelu ukoliko je vaše preduzeće registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću imate mogućnost da uvozite sve vrste proizvoda osim onih za koje su potrebne posebne dozvole do državnih organa.

Velika većina robe ne zahteva nikakve posebne dozvole za uvoz ali postoje pravila koja moraju da se poštuju ukoliko planirate da uvozite proizvode koji su na posebnom režimu kao što su lekovi, neki farmaceutski proizvodi, oprema koja može da se koristi u vojnoj industriji i slično.

Sa druge strane, kada uvozite robu iz Kine, kineski zakoni mogu zabraniti izvoz određenih proizvoda kao što su životinjski proizvodi ili lažna markirana garderoba.

Zbog toga je važno, pre nego što uđete u procedure nabavke i uvoza, da proverite pravnu regulativu pre svega u Srbiji kako ne biste došli u problem kada roba stigne.

Ukoliko je roba koju planirate da uvezete na posebnom režimu morate obezbediti dozvole od nadležnih državnih organa za uvoz.

U saradnji sa špediterom lako možete identifikovati koje dozvole ili licence su vam neophodne za uvoz određenih proizvoda i da li su vam uopšte potrebne.

Napomena: mnoge regulative i ograničenja važe samo za uvoz komercijalne robe koja je namenjena za dalju prodaju ili kao repromaterijal za dalju proizvodnju dok za ličnu upotrebu ne važe uvek ista pravila. Samo carinski organ može kvalifikovati robu za ličnu upotrebu. Ukoliko naručujete više komada istog proizvoda za ličnu upotrebu carina će najčešće smatrati da je u pitanju komercijalna roba i moraćete platiti mnogo veće dažbine.

KUDA IDE VAŠ NOVAC? TRANSPARENTNI TRANSPORTNI TROŠKOVI

Ako u svom poslovanju koristite usluge međunarodnog transporta robe, varovatno ste se puno puta zapitali kuda ide sav taj novac.

Imajući u vidu veliki broj kamiona koje svakodnevno srećemo na putevima, čovek teško može da se otrgne utisku da se ogromna količina novca troši na transport i logistiku u današnjem globalno izuzetno povezanom svetu.

Kako bismo vam bliže prikazali strukturu troškova uradili smo duboku analizu i došli smo do veoma zanimljivih informacija koje želimo da podelimo sa vama.

Naime, osnovna ideja je utvrditi tačnu strukturu troškova za svakih 100 EUR koje potrošite na usluge međunarodnog transporta robe kamionom.

Ono što je predstavlja najveći trošak svakako jesu troškovi goriva, putarine i carinskih formalnosti koji učestvju sa 54.6% u ukupnoj ceni transporta.

Zatim slede troškovi plata, poreza i doprinosa koji u proseku u ukupnoj ceni transporta učestvuju sa 28.3% dok troškovi osnovnih sredstava, održavanja i amortizacije predstvaljaju udeo od 11.4% u ukupnoj ceni transporta.

Primer troškova:

Sa druge strane, profit koji ostvaruju transportne kompanije u proseku predstavlja svega 2.3% ukupne cene transporta.

CMR OSIGURANJE I OSIGURANJE ROBE-RAZLIKE

Veoma veliki broj uvoznika/izvoznika kao i organizotaori prevoza (vozari) ali i zastupnici tereta nisu upoznati uopšte ili su upoznati veoma malo sa rizicima gubitka ili oštećenja pošiljki u drumskom transportu.

Postoji osnovna razlika između osiguranja odgovornosti i osiguranja robe, dve različite vrste osiguranja, usled čega uglavnom dolazi do sporova i šteta, koje u najvećim slučajevima snose vlasnici roba.

Ukoliko postoji dokazana subjektivna odgovornost vozara, na osnovu međunarodne Konvencije CMR o drumskom prevozu, osiguranje odgovornosti vozara pokriva štete i ne predstavlja automatizam za priznavanje štete na robi. Ukoliko se pošiljka zagubi ili dođe da bilo kog oblika oštećenja, sama obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe. To je uglavnom dugotrajan i neizvestan proces.

Kada je reč o osiguranju robe (KARGO), osigurani rizici su veoma jasno definisani po principu „Numerus Clausus“, ukoliko dođe do štetnog događaja, osigurači će ceniti i razmatrati sve okolnosti i činjenice prilikom odlučivanja o pravu na naknadu, po CMR Konvenciji. Ona kaže da sve dok se vozar pridržava obaveza iz Konvencije, neće postojati osnov za odgovornost u slučaju oštećenja ili gubitka pošiljke na osnovu ugovora o prevozu javno-pravnih propisa Konvencije.

U drumskom transportu, osnov za osiguranje robe (KARGO), određuje paritet isporuke, na osnovu razgraničenja tačke i samog momenta prelaska rizika vlasništva između kupca i prodavca, na osnovu ugovorenog kupoprodajnog pariteta (uslovi međunarodne trgovine ili Incoterm).

Osiguranje kargo je deset puta skuplje od osiguranja odgovornosti vozara (CMR), kako na mesečnom tako i na godišnjem nivou.

Uzrok raskida odnosa sa vozarima ili pokretanje sporova je svakako predmetna situacija, sobzirom na to da ukoliko je neka osiguravajuća kuća, osigurala vozaru odgovornost iz delatnosti po CMR-u, u slučaju gubitka ili oštećenja robe a usled navedenih činjenica, uglavnom odbija odštetne zahteve ili ulazi u sporove, svesna da će vlasnik robe veoma teško dokazati krivičnu odgovornost vozara u cilju naknade svog gubitka.

Na kraju možemo zaključiti da je osiguranje robe putem kargo polise jedina moguća zaštita interesa vlasnika robe u zavisnosti od ugovorenog pariteta a odnosi se kako na situaciju u regionu tako i na teritoriju Evropske Unije.

ZBIRNI KONTEJNERSKI TRANSPORT

Trend povećanja uvoza robe iz Kine prisutan je na našem tržištu već dugi niz godina. I ne samo na našem tržištu već i u celom svetu.

Uvoz robe iz Kine pokazao se kao uspešna strategija za mnoge kompanije. Proizvodi iz Kine kao što su odeća, obuća, elektronika, nameštaj i mnogi su sve popularniji kako u svetu tako i kod nas.

Međutim, uvoz robe iz Kine nije jednostavan pogotovo ukoliko nemate iskustva u spoljnoj trgovini i nikada se ranije niste bavili uvozom.

Proces uvoza robe iz Kine može biti veoma kompleksan, zbunjujuć i skup.

Očekivana zarada lako može da se istopi usled dugih rokova transporta i dostave, fluktuacija u transportnim troškovima ili deviznim kursevima, nepoznavanja uvozne i carinske regulative i neočekivanih kašnjenja.

Kao lokalna kompanija koja ima ogromno iskustvo u servisiranju uvoznika robe iz Kine potrudićemo se da vam prenesemo naša znanja i iskustva i verujemo se da će vam ove informacije biti od koristi.

ZAŠTO UVOZITI ROBU IZ KINE?

U suštini za uvoz robe iz Kine postoji najčešće samo jedan razlog. CENA!

Kina je svoj brend i svoju ekonomiju izgradila upravo na činjenici da svoje proizvode proizvođači iz Kine prodaju po značajno manjim cenama od drugih dobavljača.

Sa druge strane kontinuirani rast obezbedio je uslove za tehnološki napredak što proizvođačima u Kini daje mogućnost da se takmiče sa najznačajnijim i najvećim ekonomijama sveta.

Međutim, iako je do skora važilo pravilo da je kineska roba izuzetno lošeg kvaliteta, ako planirate da uvozite robu iz Kine treba da znate i to da stvari nisu kao što su nekada bile.

Kinezi umeju da naprave i vrhunski kvalitet.

Loša iskustva sa kvalitetom kineske robe uglavnom su uzrokovana time što, zbog nedostatka iskustva, većina ljudi gleda samo cenu kao odlučujući faktor prilikom nabake robe iz Kine a svi znamo da ono što je najjeftinije ne može biti vrhunskog kvaliteta.

Kada kvalitet uvrstite kao faktor prilikom donošenja odluka i kada vodite računa o kvalitetu kineska roba će i dalje biti jeftinija ali morate da vodite računa o tome.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO SE ODLUČITE ZA UVOZ IZ KINE?

Kada se odlučite da kupite robu direktno do dobavljača iz Kine, postoje neke stvari koje morate da znate pre nego što se upustite u proces uvoza robe iz Kine.

Pre svega bez obzira da li planirate da pronađete dobavljača preko interneta odn. preko sajtova kao što su Alibaba, Made-In-China ili Global Sources, ili planirate da otputujete u Kinu kako biste pronašli dobavljača, kada vam kineski dobavljač bude davao ponudu ona će skoro uvek biti u američkim dolarima (USD) i zasnovana na određenom paritetu.

Najčešće dobavljači iz Kine svoje ponude formiraju na FOB, CIF, FCA a u nekim retkim slučajevima i na EXW paritetu. Šta to znači u praksi:
  • FOB – Franko utovareno na brod (u naznačenoj luci): prodavac mora da utovari robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Ovo je veoma često korišćen paritet u brodskom transportu i podrazumeva da će vaš dobavljač platiti sve izvozne troškove, transport do luke i lučke troškove u Kini. Na vama je da platite transprot od naznačene luke do vaše destinacije
  • CIF – Troškovi, vozarina i osiguranje (do naznačene luke): prodavac mora da plati troškove transporta do naznačene odredišne luke. Međutim rizik se prenosi na kupca u momenu kada se roba fizički odvoji od broda uz dodatni uslov da prodavac mora da pokrije troškove osiguranja i za kupca do naznačene luke
  • FCA – Franko prevoznik (na naznačenom mestu): prodavac predaje robu izvozno ocarinjenu u ruke prevoznika naznačenog od strane kupca na naznačenom mestu. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste transporta uključujući i avionski, drumski i kontejnerski odnosno multi modalni transport
  • EXW – Franko fabrika: prodavac prodaje robu franko fabrika ne pokrivajući nikakve dalje troškove što znači da je na kupcu da organizuje izvozno carinjejne, preuzimanje robe i transport od prodavca do željene destinacije
Pročitajte još:  Šta je EORI broj i kakve ima veze sa kompanijama u Srbiji?

Međutim, u praksi, iako je partet isporuke izuzetno važan, najvažnije su dve stvari:

  • Koliki će biti ukupni troškovi za robu koju naručujete i uvozite kada ona stigne na konačno odredište odn. u vaš posed?
  • Kako da sigurno i bez rizika nabavite i uvezete robu iz Kine?

Kako prilikom samog procesa uvoza robe iz Kine, pored samih troškova robe i transporta, postoji čitav niz različitih dodatnih troškova na koje morate da računate morate biti svesni svega da biste umeli da donesete ispravnu i profitabilnu odluku.

Ovi troškovi uključuju bankarske troškove, troškove kupovine deviza, troškove osiguranja robe u transportu, lokalne troškove u Srbiji kao što su carinjenje, carinu i druge dažbine koje se plaćaju državi, lokalni transport od carinske ispostave do vašeg magacina odn. radnje i sl.

Ako imate odgovor na ova pitanja možete sa velikom preciznošću planirati vaše poslovanje i ući u proces nabavke i uvoza robe iz Kine.

Kod nas u IK Speditoru proces nabavke i uvoza robe iz Kine je bez stresa i nepredviđenih troškova.

Mi ćemo vas posavetovati o svim aspektima i mogućim problemima na koje morate da obratite pažnju i tom prilikom obezbedićemo vam “ALL IN” cenu kako biste znali tačno koliko će da vas košta transport i carinska procedura u Srbiji.

Prilikom transporta robe iz Kine na nas se možete u potpunosti osloniti i posvetiti se svom poslu i onome u čemu ste najbolji.

BUDITE SIGURNI DA ROBU KOJU PLANIRATE DA UVEZETE IZ KINE SMETE DA UVEZETE

Određene vrste roba nisu dozvoljene da se uvoze dok je za neke specifične robe porebna posebna dozvola za uvoz.

Zbog toga, pre nego što se upustite u proces naručivanja robe i uvoza morate biti sigurni da specifična roba koju planirate da uvezete ne zahteva specijalne dozvole i nije na listi zabranjenih proizvoda ili u nekom specijalnom režimu za koji su vam potrebne posebne licence i sertifikati.

Vaša je obaveza kao uvoznika da znate šta smete da uvozite a šta ne i rizik po tom pitanju je samo na vama kako biste poslovali u skladu sa propisima.

Uvoz robe koja nije sigurna ili ne zadovoljava određene bezbednosne ili zdravstvene standarde ili krši restrikcije koje mogu postojati, može da vas košta jako mnogo u kaznama i penalima.

U najmanju ruku takva roba biće vam oduzeta i uništena o vašem trošku.

ODREDITE TARIFNI BROJ KAKO BISTE ZNALI KOLIKE SU UVOZNE DAŽBINE ZA KONKRETNU ROBU IZ KINE

Pre nego što krenete u proces naručivanja i uvoza robe potrebno je da utvrdite tačno o kojoj se robi radi kako biste znali koji je tačan tarifni broj za tu robu.

Od tarifnog broja zavise troškovi carine na robu koja može da iznosi i više do 20% pa morate biti sigurni da je roba tarifirana ispravno jer kada roba uđe u proces carinjenja u Srbiji, ako sama roba nije ispravno tarifirana mogu nastati značajni dodatni troškovi na koje ne možete uticati.

Takođe, u zavisnosti od tarifnog broja znaćete da li je za specifičnu robu koju planirate da uvozite potrebno prilikom carinjenja uraditi određene preglede kao što su fito-sanitarni pregledi, veterinarski pregledi, atestiranje i sl.

Svi ti pregledi i dodatne radnje koje su neophodne za sobom nose određene troškove koje morate ukalkulisati kako biste znali koliko će zaista na kraju da vas košta čitav proces nabavke i uvoza robe iz Kine.

Još jedna stvar na koju treba da obratite pažu jeste paritet nabavke jer od pariteta zavisi i osnovica na koju plaćate carinske troškove.

Naime, carinu na robu koju uvozite ne plaćate samo na osnovu iznosa robe koju ste kupili već se na samu vrednost robe dodaju troškovi transporta do Srbije.